Rzeczoznawca – wyceny majątkowe Marek Nawalaniec

Wyceniamy dla Państwa od 1996 roku.

Wycena nieruchomości

wycena nieruchomości Kraków – podstawowe informacje

Wycena nieruchomości to postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. W tym zakresie obejmuje to wycenę: lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków mieszkalnych, budowli, kamienic , biurowców, stacji benzynowych i tych składników , które są objęte pojęciem nieruchomości.Określeniem tej wartości nazywamy wykazanie wartości jako przedmiotu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych (służebność, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu) do danej nieruchomości. Wyceny nieruchomości wykonują uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi.

Wycena nieruchomości


W jakim celu wyceniamy nieruchomości?

 • kupno, sprzedaż nieruchomości
 • kredyt bankowy – zabezpieczenie wierzytelności
 • spadek
 • darowizna
 • dzierżawa
 • najem
 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie współwłasności
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • wywłaszczenie
 • decyzja planistyczna 

W czym się specjalizujemy?

Wycena nieruchomości


wycena nieruchomości kraków

Określenie wartości nieruchomości

 • wskazanie wartości rynkowej nieruchomości – wartość rynkową określa się w stosunku do tych nieruchomości, które są aktualnie lub mogą stać się przedmiotem obrotu
 • wskazanie wartości odtworzeniowej nieruchomości – wartość odtworzeniowa dotyczy tych nieruchomości, które ze względu na swoje przeznaczenie, rodzaj czy obecne użytkowanie nie są albo nie mogą stać się przedmiotem obrotu; wartość odtworzeniowa dotyczy też określonych nieruchomości wskazanych w przepisach szczegółowych
 • określenie wartości katastralnej – wartość katastralną określamy dla nieruchomości, od których płaci się podatek od nieruchomości.
 • wskazanie innych typów wartości, które są przewidziane w przepisach

Wycena nieruchomości. Co decyduje o wartości?

lokalizacja obiektu

Trudno ukryć, że to jedna z pierwszych kwestii, na którą zwraca uwagę potencjalny nabywca. Ma ona więc duży wpływ na to, jak kształtuje się cena nieruchomości. Jeśli chodzi o nieruchomości takie jak domy czy mieszkania, to ważne jest to, czy okolica jest bezpieczna, posiada tereny rekreacyjne, takie jak parki, czy place zabaw, jest dobrze skomunikowana z centrum. Niebagatelne znaczenie ma też to, czy nieruchomość jest zlokalizowana blisko szkół. W przypadku nieruchomości o przeznaczeniu usługowym/biurowym, węzły komunikacyjne odgrywają szczególną wagę. W dodatku, firmy zlokalizowane w centrum miast, dla potencjalnych klientów wydają się bardziej prestiżowe, co również wpływa na wycenę.

kondycja nieruchomości

Stan techniczny decyduje o tym, jak zaawansowany remont będzie musiał przeprowadzić nabywca. Podczas wyceny nieruchomości, specjalista bierze więc pod uwagę m.in. sprawność kanalizacji i to, czy budynek jest bezpieczny dla przyszłych użytkowników. Znaczenie ma też stan wykończenia, a więc stan blatów, okien, podłóg, stan ścian itp.

historia miejsca

Jeśli nieruchomość zlokalizowana jest w miejscu, w którym miała miejsce działalność przestępcza lub doszło do krwawych incydentów, wartość nieruchomości spada.

status prawny

Jednym z kroków, które podejmuje rzeczoznawca, wyceniając nieruchomość z rynku wtórnego, jest sprawdzenie księgi wieczystej. Określa ona, czy nieruchomość jest współwłasnością, własnością, czy podlega użytkowaniu wieczystemu. To ważne, bo w niektórych przypadkach nabywca musi ponieść dodatkowe koszty, aby zyskać prawo własności.Warto poszukiwać usługodawców, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem. Ważna jest również otwartość specjalistów. Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy pewni, że rozwiejemy Państwa wszystkie wątpliwości.