Rzeczoznawca – wyceny majątkowe Marek Nawalaniec

Wyceniamy dla Państwa od 1996 roku.

Wycena maszyn i urządzeń

Nasz zespół zbiera doświadczenie w wycenie środków trwałych od 1996 roku. Jeśli chcesz mieć pewność, że wycena zostanie wykonana rzetelnie, zgodnie z obowiązującym prawem i standardami – zaufaj najlepszym w swoim fachu!

O wycenie środków trwałych


wycena maszyn i urządzeń Rzeczoznawca Kraków

Jakie są cele wyceny maszyn i urządzeń?

Najczęściej celem wyceny maszyn i urządzeń jest ten sam cel, który dotyczy wyceny nieruchomości – określenie wartości danego środka trwałego. W tych przypadkach stosuje się podobne przepisy prawne, dlatego w przypadku określenia amortyzacji stosuje się zapisy Ustawy o rachunkowości, w przypadku uzyskania kredytu jest to Ustawa bankowa, natomiast przy określaniu spadku Ustawa o spadkach i darowiznach.

W związku z tym określamy następujące cele wyceny ruchomości:

transakcja kupna-sprzedaży – to najczęstszy cel określania wartości ruchomości. W tym przypadku wyznacza się wartość zwykle w celu negocjacji cenowych między sprzedawcą a kupującym. Przygotowany operat szacunkowy (opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego) może dotyczyć obu stron lub tylko jednej strony, która zleciła jego przygotowanie

tworzenie spółek lub fuzja spółek – w tym przypadku wykonuje się wycenę dwóch lub też większej liczby podmiotów gospodarczych, gdy mają one połączyć się w jedną. Wycena służy do wyznaczenia majątku poszczególnych spółek, aby jasno określić ich wkład w nową spółkę

pożyczki, kredyty, leasingi – wycena służy do określenia wartości ruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczek, kredytów, leasingu

amortyzacja – stosujemy jest w przypadku określenia wyniku finansowego firmy. Amortyzacja jest składnikiem kosztów, które włączamy w koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa, dlatego wykonanie odpisu amortyzacyjnego ma wpływ na obniżenie dochodu opodatkowanego

analizy inwestycyjne – wycena jest przeprowadzana przy modernizacjach, rozbudowach, zmianie lokalizacji przedsiębiorstwa. W tym przypadku może ona także dotyczyć wskazania wartości zastąpienia maszyny nowej po jej zamontowaniu i uruchomieniu

upadłość – wycena majątku jest przeprowadzana po to, aby określić wartość likwidacyjną przy sprzedaży wymuszonej
i w innych celach dotyczących konkretnej sytuacji które wisiały wysoko w powietrzu.


Jakich informacji potrzebuje rzeczoznawca do wyceny maszyny?

Przy przeprowadzaniu wyceny środków trwałych rzeczoznawca musi uzyskać informacje na temat parametrów wycenianej ruchomości. Są to następujące dane:

  • marka, model oraz typ środka trwałego
  • rok produkcji środka trwałego
  • producent, miejsce i data produkcji środka trwałego
  • a także inne dane potrzebne w celu zidentyfikowania środka trwałego

Rzeczoznawcy zadają w związku z tym pytania klientom, aby dowiedzieć się także, jak maszyna działa, jakie jest jej przeznaczenie, pytania dotyczą także opisu konstrukcyjnego środka trwałego, wydajności, remontów i napraw danego urządzenia lub maszyny. W ten sposób możemy najbardziej precyzyjnie określić stan majątku, który w stosunku do początkowej wartości może być obniżony lub podwyższony.

Po wypełnieniu formularza kontaktowego, skontaktujemy się z Państwem tego samego dnia.

Jakie są metody wyceny środków trwałych? Ile to potrwa? Ile kosztuje wycena przedsiębiorstwa wraz z inwentarzem?

Bazując na ponad 25 latach ciągłej aktywności w branży jesteśmy otwarci na każde zlecenie i rozwianie wątpliwości klienta na każdym jego etapie.