+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wycena pojazdów

Biuro Wycen Rzeczoznawca sporządza wyceny wartości pojazdów na podstawie szczegółowych oględzin pojazdu oraz             w miarę możliwości przeprowadza jazdę próbną lub próbę drogową, wykorzystując przy tym system do wycen pojazdów Info-Expert.
Warto podkreślić, iż rzeczoznawcy, podczas wykonywania wyceny pojazdu, mają możliwość identyfikacji jego roku produkcji w oparciu o zewnętrzną bazę danych.

W 2008 r. BWM Rzeczoznawca wprowadziła możliwość uzyskiwania tzw. międzynarodowej wersji językowej wyceny.                 Od stycznia 2008 r. dostępna jest wersja językowa angielska dowolnej wyceny. Szczegółowych informacji udziela właściciel inż. Marek Nawalaniec Tel. +48 601 426 768.

BWM Rzeczoznawca ma możliwość wiarygodnie i szybko wycenić pojazd na warunki rynku lokalnego. Tak sporządzona wycena może być dodatkowo uzupełniona o oszacowanie wartości przedmiotowego pojazdu na warunki rynku krajowego.

Oceny powypadkowe

Oceny powypadkowe wykonywane przez Rzeczoznawców BWM „Rzeczoznawca” zawierają szczegółowy opis powstałych uszkodzeń w pojeździe, kalkulację kosztu naprawy w oparciu o system (Audatex/Eurotax) oraz szczegółową dokumentację fotograficzną.

Oceny powypadkowe są wykonywane z uwzględnieniem cen części zamiennych oraz stawek regionalnych państw, w którym jest zarejestrowany pojazd..

Naszym stałym Klientom oferujemy platformę internetową Rzeczoznawca która umożliwia m.in. składanie zleceń w formie elektronicznej. Rozbudowane systemy powiadomień oraz automatycznego przekazywania informacji w Rzeczoznawca znacząco upraszczają i przyspieszają procesy u naszych Klientów.

Wyceny maszyn i urządzeń

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów BWM „Rzeczoznawca” wydzieliła   z grupy Rzeczoznawców, ekspertów, którzy po odpowiednim przeszkoleniu oraz weryfikacji świadczą również usługi w zakresie wyceny maszyn, urządzeń, a także linii technologicznych.

Biuro Wycen Majątkowych „Rzeczoznawca” opracowało oraz wdrożyło w 2010 r.  system komputerowy do wyceny maszyn i urządzeń. Wprowadza on jednorodną metodologię oraz zapewnia transparentny sposób określenia wartości obiektu w całej sieci Rzeczoznawców.

Warto podkreślić, iż BWM „Rzeczoznawca” jest w stanie wiarygodnie i profesjonalnie wycenić maszynę, urządzenie lub linię technologiczną na warunki rynku danego kraju.

Wycena Maszyn I Urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń Wycena ruchomości (środków trwałych) w przedsiębiorstwie czy też ruchomości prywatnych także znajduje się w ofercie naszej Więcej

Wyceny samochodów

Wyceny pojazdów

Wycena pojazdów

Wyceny samochodów Podstawą do indywidualnej wyceny pojazdu powinna być jego pełna identyfikacja oraz dokładna ocena stanu technicznego. Zadania te polegają Więcej

Certyfikaty i dyplomy

Certyfikaty i dyplomy

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy Państwu certyfikaty oraz dyplomy uzyskane przez inż. Marka Nawalańca.  Załączone dokumenty przedstawiają posiadane przez naszą firmę Więcej

Referencje BWM Rzeczoznawca s.c.

BWM Rzeczoznawca referencje

Księga referencji - rzeczoznawca Kraków

  Poniżej przedstawiamy Państwu otrzymane referencje od firm dla których wykonaliśmy wyceny majątkowe i które zgodziły się takowe referencje wypisać. Więcej

Rzeczoznawca SIMP

Rzeczoznawcy SIMP

Rzeczoznawca SIMP jest firmą skupiającą rzeczoznawców w różnych specjalnościach. Są to specjaliści w zakresie maszyn, urządzeń, technologii (rzeczoznawcy SIMP), rzeczoznawcy Więcej