+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. Określeniem tej wartości nazywamy wykazanie wartości jako przedmiotu prawa własności oraz innych praw do danej nieruchomości. Wyceny nieruchomości wykonują uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi.

Na wycenę nieruchomości składają się następujące czynności:
• wskazanie wartości rynkowej nieruchomości
• wskazanie wartości odtworzeniowej nieruchomości
• określenie wartości katastralnej
• wskazanie innych typów wartości, które są przewidziane w przepisach

Wartość rynkową nieruchomości określa się w stosunku do tych nieruchomości, które są aktualnie lub mogą stać się przedmiotem obrotu. Wartość odtworzeniowa dotyczy tych nieruchomości, które ze względu na swoje przeznaczenie, rodzaj czy obecne użytkowanie nie jest lub nie może stać się przedmiotem obrotu. Wartość odtworzeniowa dotyczy także określonych nieruchomości wskazanych w przepisach szczegółowych. Wartość katastralna jest określana dla nieruchomości, od których płaci się podatek od nieruchomości.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm: * PN – 70/B-02365, Więcej

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej

Definicję wartości rynkowej z ustawy

Definicja wartości rynkowej

Definicję wartości rynkowej z ustawy o gospodarce nieruchomości należy interpretować następująco: 1.Pojęcie jej najbardziej prawdopodobna cena oznacza wyrażoną w pieniądzu Więcej

Las – definicja

Definicja pojęcia las

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach, tekst jednolity – Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59, Art. 3. Więcej

Dyskontowanie strumieni dochodów

Dyskontowanie strumieni dochodów

Dyskontowanie strumieni dochodów Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych Więcej

Techniki kapitalizacji prostej

Techniki kapitalizacji prostej,

Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej Więcej

Sprzedaży w drodze przetargowej

Sprzedaży w drodze przetargowej

Sprzedaży w drodze przetargowej Określenie sprzedaży w drodze przetargowej określa się jako: 1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się Więcej

Służebność drogi

Ustalania wartości służebności drogi koniecznej

Służebność drogi Do określenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej stosuje się wzór: gdzie: Ws – wysokość wynagrodzenia Więcej

Podejście kosztowe

Podejście kosztowe - zastosowanie

Podejście kosztowe Podejście kosztowe stosuje się do określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości odrębnie określa się wartość Więcej

Procedura postępowania – wycena nieruchomości

Wyznaczanie wartości nieruchomości

Procedura postępowania przy wycenie nieruchomości Procedura postępowania przy wyznaczaniu wartości nieruchomości w podejściu dochodowym techniką kapitalizacji prostej: 1. założenia i Więcej

Podejście dochodowe

Podejście dochodowe - definicja

Podejście dochodowe Podejście dochodowe jest prawnie przedstawione następująco: § 6. Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do Więcej

Podejście porównawcze

Podejście porównawcze - definicja

Podejście porównawcze Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, cyt.: Art. 153.1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że Więcej

Wartości nierynkowe

Definicje wartości nierynkowych i ich interpretacje

Wartości nierynkowe Określenie wartości nierynkowej odnosi się do następujących wartości: 1. Definicja wartości bankowo-hipotecznej Wartość bankowo-hipoteczna – kwota pieniężna, która Więcej

Wartości rynkowe

Wartość rynkowa

Wartości rynkowe 1. Definicja wartości rynkowej a. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej wartość rynkowa jest definiowana, jako, szacunkowa kwota, Więcej

Certyfikaty i dyplomy

Certyfikaty i dyplomy

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy Państwu certyfikaty oraz dyplomy uzyskane przez inż. Marka Nawalańca.  Załączone dokumenty przedstawiają posiadane przez naszą firmę Więcej

Referencje BWM Rzeczoznawca s.c.

BWM Rzeczoznawca referencje

Księga referencji - rzeczoznawca Kraków

  Poniżej przedstawiamy Państwu otrzymane referencje od firm dla których wykonaliśmy wyceny majątkowe i które zgodziły się takowe referencje wypisać. Więcej