+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Oferta

Szanowni Państwo,

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu rzeczoznawstwa. Oferujemy Państwu pełną i profesjonalną obsługę w ramach sporządzania operatów szacunkowych, analiz opłacalności inwestycji, kosztorysów, opinii, a także zapewniamy fachowe wsparcie w zakresie rynku nieruchomości oraz przepisów prawa ubezpieczeniowego, kredytowego i fiskalno-podatkowego.

Przygotowujemy wyceny takich nieruchomości jak domy, lokale mieszalne i lokale użytkowe, działki, kamienice, biurowce, obiekty noclegowe, stacje benzynowe, a także dla przedsiębiorstw i części zorganizowanych przedsiębiorstw oraz akcji spółek. Wyceniamy ponadto ruchomości, w tym środki trwałe firm takie jak maszyny, pojazdy i urządzenia. Wyceny wykonujemy na potrzeby kupna-sprzedaży, zabezpieczenia kredytów obrotowych i hipotecznych, aportu, regulacji stanu prawnego, przekształceń własnościowych, amortyzacji w ramach spraw gospodarczych i cywilnych, a także na potrzeby sprawozdań finansowych w ramach MŚR.

Działamy od 1996 roku i od tego czasu dostarczamy naszym klientom zaawansowane usługi dotyczące szacowania wartości nieruchomości i ruchomości. Również świadczymy usługi obejmujące kosztorysowanie, inwentaryzację oraz prace nadzorcze robót budowlanych.

Mamy szerokie doświadczenie, które jest podstawą naszej efektywności w branży. Nasze biuro tworzą specjaliści wykwalifikowani i dysponujący niezbędnymi uprawnieniami, w tym potrzebnych na stanowiska rzeczoznawcy majątkowego, rzeczoznawcy samochodowego, a także rzeczoznawcy urzędu skarbowego oraz rzeczoznawcy SIMP Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Szybka wycena

Proszę wybrać rodzaj wyceny:

Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu ustalenia warunków oraz zakresu wyceny.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm: * PN – 70/B-02365, Więcej

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej

Definicję wartości rynkowej z ustawy

Definicja wartości rynkowej

Definicję wartości rynkowej z ustawy o gospodarce nieruchomości należy interpretować następująco: 1.Pojęcie jej najbardziej prawdopodobna cena oznacza wyrażoną w pieniądzu Więcej

Las – definicja

Definicja pojęcia las

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach, tekst jednolity – Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59, Art. 3. Więcej

Dyskontowanie strumieni dochodów

Dyskontowanie strumieni dochodów

Dyskontowanie strumieni dochodów Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych Więcej

Techniki kapitalizacji prostej

Techniki kapitalizacji prostej,

Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej Więcej

Sprzedaży w drodze przetargowej

Sprzedaży w drodze przetargowej

Sprzedaży w drodze przetargowej Określenie sprzedaży w drodze przetargowej określa się jako: 1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się Więcej

Służebność drogi

Ustalania wartości służebności drogi koniecznej

Służebność drogi Do określenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej stosuje się wzór: gdzie: Ws – wysokość wynagrodzenia Więcej

Metoda pozostałościowa

Zastosowanie metody pozostałościowej

 Metoda pozostałościowa Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegających na Więcej

Podejście kosztowe

Podejście kosztowe - zastosowanie

Podejście kosztowe Podejście kosztowe stosuje się do określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości odrębnie określa się wartość Więcej

Procedura postępowania – wycena nieruchomości

Wyznaczanie wartości nieruchomości

Procedura postępowania przy wycenie nieruchomości Procedura postępowania przy wyznaczaniu wartości nieruchomości w podejściu dochodowym techniką kapitalizacji prostej: 1. założenia i Więcej

Podejście dochodowe

Podejście dochodowe - definicja

Podejście dochodowe Podejście dochodowe jest prawnie przedstawione następująco: § 6. Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do Więcej

Podejście porównawcze

Podejście porównawcze - definicja

Podejście porównawcze Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, cyt.: Art. 153.1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że Więcej

Wartości nierynkowe

Definicje wartości nierynkowych i ich interpretacje

Wartości nierynkowe Określenie wartości nierynkowej odnosi się do następujących wartości: 1. Definicja wartości bankowo-hipotecznej Wartość bankowo-hipoteczna – kwota pieniężna, która Więcej

Wycena Maszyn I Urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń Wycena ruchomości (środków trwałych) w przedsiębiorstwie czy też ruchomości prywatnych także znajduje się w ofercie naszej Więcej

Wyceny samochodów

Wyceny pojazdów

Wycena pojazdów

Wyceny samochodów Podstawą do indywidualnej wyceny pojazdu powinna być jego pełna identyfikacja oraz dokładna ocena stanu technicznego. Zadania te polegają Więcej

Wartości rynkowe

Wartość rynkowa

Wartości rynkowe 1. Definicja wartości rynkowej a. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej wartość rynkowa jest definiowana, jako, szacunkowa kwota, Więcej