Marek Nawalaniec – rzeczoznawca Kraków

Marek Nawalaniec – rzeczoznawca majątkowy Kraków

Wykształcenie i kompetencje zawodowe

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia podyplomowe w zakresie Mediator;

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe w zakresie Rzeczoznawca Samochodowy;

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego 1705 nadane w roku 1995

uprawnienia SIMP 9303 nadane w roku 1999 w zakresie wyceny pojazdów, maszyn, urządzeń, rzeczoznawcy samochodowego;

W roku 1998 wpisany na listę PHARE Komisji Unii Europejskiej w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury – Komisja nadawania uprawnień

Prezes Zarządu – Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Od roku 1996Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie wycen:

nieruchomości;   maszyn, urządzeń i pojazdów;   przedsiębiorstw 

wartości niematerialnych i prawnych ( znaki towarowe, know-how, goodwill, patenty)

Od roku 2002Biegły Izby Skarbowej w Krakowie w zakresie wycen:

  • Nieruchomości, 
  • Przedsiębiorstw;
  • Wartości niematerialnych i prawnych ( znaki towarowe, know-how, patenty, goodwill)

Od roku 2002biegły Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Krakowie w zakresie:

Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów;

Szacowanie ruchomości i nieruchomości;

Autor szeregu operatów szacunkowych.


Marek Nawalaniec - rzeczoznawca majątkowy
Marek Nawalaniec – rzeczoznawca majątkowy

Pasjonuje się szachami, które stanowią odskocznię od dnia codziennego oraz pozwalają spojrzeć na problemy zawodowe z odpowiednim dystansem.

Marek Nawalaniec – rzeczoznawca majątkowy Kraków