Stwierdzenie nabycia spadku – procedura spadkowa

stwierdzenie nabycia spadku

Procedura w przypadku uzyskania spadku.

Ostatnio zwrócił się do mnie kolega o pomoc w przeprowadzeniu procedury związanej z nabyciem spadku po śmierci matki. Posiadał testament, w którym znajdował się zapis, że całość spadku on będzie dziedziczył. Po przeprowadzeniu wszystkich formalności związanych z pogrzebem i pobraniu aktu zgonu spadkodawcy, doradziłem mu aby w pierwszej kolejności dokonał tzw. poświadczenia dziedziczenia. W tym artykule przyjrzymy się przykładowej procedurze spadkowej, dowiemy się też czym jest stwierdzenie nabycia spadku.

Poświadczenie dziedziczenia – nabycia spadku

Poświadczenie nabycia spadku można przeprowadzić najczęściej na dwa sposoby:

Kolega po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego (względnie orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku) musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację SD-Z2 . Nie jest to obowiązkowe, ale nie złożenie w/w deklaracji powoduje utratę przedmiotowego zwolnienia  i powoduje konieczność zapłaty podatku od nabycia spadku na zasadach ogólnych, określonych w ustawie. W przypadku kolegi po matce musiałby zapłacić 7% podatku – jako osoba w pierwszej grupie podatkowej. Dlatego bardzo ważne jest aby pilnować tych terminów! W deklaracji musi podać wartość masy spadkowej i najlepiej gdy tą wartość ustali rzeczoznawca majątkowy. Przyjmijmy, że kolega z powodu nikłej znajomości tematu podaje zaniżoną wartość. Wtedy urząd skarbowy może wszcząć postępowanie i w przypadku gdy wartość podana przez podatnika jest niższa o 33% od wartości rynkowej koszty prowadzonego postępowania zapłaci podatnik.

Po zgłoszeniu nabycia spadku do urzędu skarbowego i uzyskaniu zaświadczenia z US , kolega musi złożyć wniosek do Wydziału Ksiąg wieczystych w celu wpisania nowego właściciela w księdze wieczystej.

Ponieważ w testamencie zostało pominięte rodzeństwo uczuliłem kolegę na możliwość zachowku.

Co to jest zachowek?

Oznacza to, że osoba pominięta w testamencie może dochodzić swoich spraw na drodze sądowej. Może zażądać od osoby powołanej zamiast nich do spadku zapłaty kwoty pieniężnej, która należałaby się im w przypadku dziedziczenia ustawowego (czyli bez sporządzonego testamentu).