więcej w kategorii:

Służebność drogi

Służebność drogi

Do określenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej stosuje się wzór:

gdzie:

Ws – wysokość wynagrodzenia jednorazowego

W1m2 wartość rynkowa 1 m2 gruntu zajętego pod pas służebny

P  –   powierzchnia w m2 drogi koniecznej

K – współczynnik uwzględniający inne elementy wpływające na wartość prawa służebności

(np. czy z drogi objętej służebnością korzysta tylko właściciel nieruchomości władnącej

czy również właściciel nieruchomości obciążonej oraz inne osoby).

 

Wysokość współczynnika

gdzie:

K1 – współ. uwzględniający liczbę nieruchomości korzystających z drogi służebnej;

K2 – stopień utraty wartości gruntu zajętego pod drogę.