al. Beliny Prażmowskiego 54/4 Kraków

+48 601-42-67-68

rzeczoznawca1@gmail.com

Tematy na czasie

Dlaczego my?

Dlaczego warto powierzyć wycenę naszej firmie?

Komunikujemy się z naszymi klientami w taki sposób, żeby doskonale wiedzieli, jak zamierzamy zrealizować zlecenie, lub na jakim etapie prace aktualnie się znajdują. Chętnie odpowiadamy na pytania, zarówno te dotyczące konkretnego zadania, jak i te, związane z naszą działalnością. Klienci korzystający z usług firmy na każdym kroku czują, że zajmują się nimi profesjonaliści.

Jasno określamy warunki współpracy z klientem. Czasem zdarza się, że szczególnie mocno zależy Państwu na tym, żeby usługę zrealizować w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli zobowiążemy się do jakiegoś terminu, robimy wszystko, żeby go dotrzymać. Na każdym etapie realizacji usługi, klient może skontaktować się z naszymi specjalistami i dowiedzieć się o postępach w wycenie.

Krótko o naszej firmie

Jesteśmy jedną z tych firm, która trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat i wychodząc naprzeciw potrzebom rynku prowadzi działalność obejmującą szeroko pojętą problematykę rzeczoznawstwa.

Początek lat 90-tych zaowocował wielkimi zmianami w życiu gospodarczym oraz w spojrzeniu na otaczającą rzeczywistość co pozwoliło tworzyć nowe zawody związane z transformacją jaka nas zaczęła otaczać.

Jednym z nowych zawodów był rzeczoznawca majątkowy.

Zaczęło powstawać wiele biur i firm, które w swojej działalności ujęły tworzący się nowy rynek nieruchomości –  jego obsługę w zakresie obrotu i wyceny.

Lider naszego zespołu Marek Nawalaniec posiada stosowne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowegorzeczoznawcy SIMP, biegłego sądowego a także skarbowego.

Marek Nawalaniec - rzeczoznawca majątkowy
Marek Nawalaniec – rzeczoznawca majątkowy

Jesteśmy po to, aby pomóc rozwiązać Wasze problemy i wykonać wycenę rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając Wasze oczekiwania. Na każdym etapie wyceny jesteśmy do dyspozycji i chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania.

Postaw na doświadczenie

W tej branży ogromne znaczenie ma doświadczenie. Od dawna wyceniamy różnorodne technologie, znaki towarowe, patenty, jak też urządzenia, maszyny czy nieruchomości. Za każdym elementem naszej oferty stoją lata spędzone na przyswajaniu informacji i poznawaniu danego zagadnienia. W firmie Rzeczoznawcy Kraków prowadzonej przez Marka Nawalańca – rzeczoznawcę i biegłego sądowego z ponad 20 letnim doświadczeniem mogą liczyć Państwo na to, że konkretną wyceną zajmą się ludzie, specjalizujący się w danej kwestii. W efekcie osoby, które zdecydowały się powierzyć nam wycenę wartości materialnych i niematerialnych, otrzymują szczegółowy raport, uwzględniający m.in. to, jaką metodą dokonano wyceny i jakie założenia podczas tej metody przyjęto. Zależy nam na tym, żeby nawet klienci, będący całkowitymi laikami w tej branży, mogli zrozumieć proces, wiedzieć, co zdecydowało o cenie, oraz jakie części składowe mają ewentualny wpływ na jej zmianę.

wycena wartości niematerialnych

Mamy szerokie doświadczenie, które jest podstawą naszej efektywności w branży. Nasze biuro tworzą specjaliści wykwalifikowani i dysponujący niezbędnymi uprawnieniami, w tym potrzebnych na stanowiska rzeczoznawcy majątkowego, rzeczoznawcy samochodowego, a także rzeczoznawcy urzędu skarbowego oraz rzeczoznawcy SIMP Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Rzeczoznawca majątkowy Kraków – Biuro Wycen Majątkowych chlubi się zadowoleniem klientów od 1996 roku!

Nasi zadowoleni klienci:

Czym się zajmujemy?

Wycena nieruchomości

W jakim celu wyceniamy nieruchomości?

 • kupno, sprzedaż nieruchomości
 • kredyt bankowy – zabezpieczenie wierzytelności
 • spadek
 • darowizna
 • dzierżawa
 • najem
 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie współwłasności
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • wywłaszczenie
 • decyzja planistyczna 

W czym się specjalizujemy?

Wycena maszyn i urządzeń

Najczęściej celem wyceny maszyn i urządzeń jest określenie wartości danego środka trwałego. W tych przypadkach stosuje się podobne przepisy prawne, dlatego w przypadku określenia amortyzacji stosuje się zapisy Ustawy o rachunkowości, w przypadku uzyskania kredytu jest to Ustawa bankowa, natomiast przy określaniu spadku Ustawa o spadkach i darowiznach. W związku z tym określamy następujące cele wyceny ruchomości:

transakcja kupna-sprzedaży – to najczęstszy cel określania wartości ruchomości. W tym przypadku wyznacza się wartość zwykle w celu negocjacji cenowych między sprzedawcą a kupującym. Przygotowany operat szacunkowy (opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego) może dotyczyć obu stron lub tylko jednej strony, która zleciła jego przygotowanie

tworzenie spółek lub fuzja spółek – w tym przypadku wykonuje się wycenę dwóch lub też większej liczby podmiotów gospodarczych, gdy mają one połączyć się w jedną. Wycena służy do wyznaczenia majątku poszczególnych spółek, aby jasno określić ich wkład w nową spółkę

pożyczki, kredyty, leasingi – wycena służy do określenia wartości ruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczek, kredytów, leasingu
amortyzacja – stosujemy jest w przypadku określenia wyniku finansowego firmy. Amortyzacja jest składnikiem kosztów, które włączamy w koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa, dlatego wykonanie odpisu amortyzacyjnego ma wpływ na obniżenie dochodu opodatkowanego

analizy inwestycyjne – wycena jest przeprowadzana przy modernizacjach, rozbudowach, zmianie lokalizacji przedsiębiorstwa. W tym przypadku może ona także dotyczyć wskazania wartości zastąpienia maszyny nowej po jej zamontowaniu i uruchomieniu
upadłość – wycena majątku jest przeprowadzana po to, aby określić wartość likwidacyjną przy sprzedaży wymuszonej
i w innych celach dotyczących konkretnej sytuacji

Wycena przedsiębiorstw i firm

Wyceną przedsiębiorstw nazywamy czynność zmierzającą do określenia wartości firmy wyrażoną w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu metod wyceny.

Pod kątem finansów wyceną spółki określa się proces, którego celem jest wskazanie wartości składników majątkowych przedsiębiorstwa. Określenie wartości może dotyczyć na przykład papierów wartościowych, całych przedsiębiorstw, a także należących do nich wartości prawnych i niematerialnych takich jak znaki handlowe lub patenty.

Zasadniczym celem określenia wartości przedsiębiorstwa,spółki, firmy jest sporządzenie opinii na temat wartości przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procedur niezbędnych do bezstronnego i rzetelnego określenia wartości. Wycena firm jest traktowana jako miara określająca wartość, która ułatwia wymianę gotówki na prawa (przykładowo w spółkach akcyjnych).


wycena przedsiębiorstw

Z katalogu uznanych i powszechnie stosowanych w praktyce gospodarczej metod wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części wykorzystujemy metody majątkowe:

 • wartości księgowej netto
 • skorygowanych aktywów netto
 • na podstawie wartości likwidacyjnej lub odtworzeniowej
 • znaków towarowych, wartości niematerialnych i prawnych
 • środków trwałych
 • metody dochodowe: oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF)

Wycena wartości niematerialnych i znaków towarowych

Wyceniamy szeroki wachlarz dóbr niematerialnych takich jak:

wartości niemateralne i prawne,

znaki towarowe,

patenty,

know-how,

goodwill.

Aby przybliżyć Państwu rozległy temat wyceny dóbr niematerialnych, ruszamy z serią artykułów poświęconych tej materii. Zapraszamy do zapoznania się ze wstępem do serii oraz do bezpośredniego kontaktu telefonicznego, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego: