+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wartość rynkowa nieruchomości

Wskaźniki wartości - rzeczoznawca

Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy spełnieniu następujących Więcej

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca majątkowy

Zgodnie z przepisami prawa rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która uzyskała odpowiednie uprawnienia zawodowe dotyczące szacowania nieruchomości. Do uzyskania tytułu Więcej

Amortyzacja

Amortyzacja definicja

Wycena amortyzacji

Amortyzacją określa się fizyczne i ekonomiczne zużycie dotyczące środków trwałych, a także zużycie ekonomiczne dotyczące wartości prawnych i niematerialnych. Koszty Więcej

Przeznaczenie wycen

Rzeczoznawca majątkowy Kraków

W naszej firmie oferujemy Państwu kompleksowe usługi przygotowywania wycen. Poniżej prezentujemy główne przeznaczenie tych dokumentów: • wskazanie wysokości zabezpieczenia majątkowego Więcej

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy Operatem szacunkowym określa się dokument będący opinią pisemną i autorską przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego. Głównym celem przygotowania operatu Więcej

Interperatacja wartości rynkowej

Wartość rynkowa

1. Pojęcie szacunkowa kwota odnosi się do wyrażonej w pieniądzu ceny (zazwyczaj w miejscowej walucie) płaconej za nieruchomość , którą, Więcej

Wartości nierynkowe

Definicje wartości nierynkowych i ich interpretacje

1. Definicja wartości bankowo-hipotecznej Wartość bankowo-hipoteczna – kwota pieniężna, która według oceny banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością Więcej

Wartości odtworzeniowe (WO)

Definicja wartości odtworzeniowej (WO) i jej interpretacja

Wartość odtworzeniowa

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej wartość odtworzeniowa nieruchomości definiowana jest, jako „szacowana kwota odpowiadająca sumie kosztów nabycia gruntu Więcej