+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację.

Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz się z prośbą o wpis do Księgi Wieczystej nieruchomości informacji o obciążeniu Twojej nieruchomości hipoteką w związku z zaciągniętą pożyczką bądź kredytem. Do wniosku należy dołączyć: tytuł własności nieruchomości (np. umowę kupna-sprzedaży), wyrys z mapy ewidencyjnej sporządzony przez geodetę. Następnie należy opłacić tzw. wpis sądowy, który w zależności od rodzaju sprawy może być albo stały, albo tzw. stosunkowy (jego wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości). Bankowi niezbędny będzie dokument potwierdzający złożenie wniosku. Istnieją dwa sposoby załatwienia tej sprawy.

1. Składając wniosek bezpośrednio w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym właściwym z uwagi na miejsce położenia nieruchomości. Na kopii wniosku Sąd potwierdza fakt złożenia wniosku oraz fakt dokonania niezbędnych opłat sądowych.

2. Udając się do notariusza, który na podstawie Twojego oświadczenia ustanawia hipotekę na rzecz banku i składa w Twoim imieniu wniosek o wpis do Księgi Wieczystej. Otrzymujesz dokument w formie aktu notarialnego, który składasz w Banku.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm: * PN – 70/B-02365, Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej

Definicję wartości rynkowej z ustawy

Definicja wartości rynkowej

Definicję wartości rynkowej z ustawy o gospodarce nieruchomości należy interpretować następująco: 1.Pojęcie jej najbardziej prawdopodobna cena oznacza wyrażoną w pieniądzu Więcej