+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Sprzedaży w drodze przetargowej

Sprzedaży w drodze przetargowej

Określenie sprzedaży w drodze przetargowej określa się jako:

1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości;

2) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości;

3) cenę nieruchomości, którą obowiązany jest zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu;

4) jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości (art. 67 ust. 2).

Dokonując sprzedaży bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość (ust. 3). Wskazanych w ustawie reguł ustalania ceny nieruchomości nie stosuje się wówczas, gdy sprzedaż następuje na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych lub innych analogicznych podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 ustawy.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm: * PN – 70/B-02365, Więcej

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej