+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Służebność drogi

Służebność drogi

Do określenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej stosuje się wzór:

gdzie:

Ws – wysokość wynagrodzenia jednorazowego

W1m2 wartość rynkowa 1 m2 gruntu zajętego pod pas służebny

P  –   powierzchnia w m2 drogi koniecznej

K – współczynnik uwzględniający inne elementy wpływające na wartość prawa służebności

(np. czy z drogi objętej służebnością korzysta tylko właściciel nieruchomości władnącej

czy również właściciel nieruchomości obciążonej oraz inne osoby).

 

Wysokość współczynnika

gdzie:

K1 – współ. uwzględniający liczbę nieruchomości korzystających z drogi służebnej;

K2 – stopień utraty wartości gruntu zajętego pod drogę.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm: * PN – 70/B-02365, Więcej

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej