+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa

Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm:

* PN – 70/B-02365,

* PN-ISO 9836:1997

Zasadne jest stosowanie normy PN-ISO 9836:1997.
Norma: PN – 70/B-02365 nakazuje sumować powierzchnie wszystkich pomieszczeń, bez uwzględnienia grubości tynków lub innych okładzin ściennych. Do powierzchni użytkowej zgodnie z ową normą nie wlicza się:

* garażu,

* pomieszczeń gospodarczych i technicznych,

* balkonów, loggii, tarasów,

* lokalu użytkowego,

* strychu.

Poddasze wlicza się do powierzchni użytkowej w proporcjach zależnych od jego wysokości:

* dla poddasza, którego wysokość w świetle pomieszczenia przekracza 2,20 m, wlicza się 100% powierzchni do powierzchni użytkowej;

* dla poddasza , którego wysokość w świetle pomieszczenia wynosi od 1,40 do 2,20 m wlicza się 50% owej powierzchni do powierzchni użytkowej;

* jeśli poddasze ma wysokość w świetle pomieszczenia poniżej 1,40 m nie wlicza się go do powierzchni użytkowej; Pomiaru powierzchni dokonuje się 1,00 m nad podłogą.

Zgodnie z Normą: PN-ISO 9836:1997 sumuje się wszystkie powierzchnie całkowicie wykończone
(z uwzględnieniem tynków i okładzin), wyłączając pomieszczenia, których wysokość w świetle jest mniejsza niż 1,90 m (określa się ją wówczas jako powierzchnie pomocnicza). Pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi. Jeśli w pomieszczeniach są skosy, powierzchnię dzielimy na 2 części: powierzchnię użytkową i pomocniczą. O powierzchni pomocniczej mówimy gdy wysokość jest mniejsza niż 1,90m, a powierzchnia użytkowa to wszystko powyżej tej wysokości.

Podstawa prawna: Norma PN-ISO 9836:1997 oraz PN – 70/B-02365

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej

Definicję wartości rynkowej z ustawy

Definicja wartości rynkowej

Definicję wartości rynkowej z ustawy o gospodarce nieruchomości należy interpretować następująco: 1.Pojęcie jej najbardziej prawdopodobna cena oznacza wyrażoną w pieniądzu Więcej