+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Metoda pozostałościowa

 Metoda pozostałościowa

Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegających na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie obiektu budowlanego. Wartość określona z wykorzystaniem metody pozostałościowej jest równa różnicy pomiędzy wartością nieruchomości po ulepszeniu i wartością przeciętnych kosztów wykonywanych robót z uwzględnieniem zysków inwestora uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych.

 

§ 16. 1. Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie obiektu budowlanego. 

 

2. Wartość, o której mowa w ust. 1, określa się jako różnicę wartości nieruchomości po wykonaniu robót wymienionych w ust. 1 oraz wartości przeciętnych kosztów tych robót, z uwzględnieniem zysków  inwestora uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych. 

 

3. Metodę pozostałościową można zastosować, jeżeli łącznie zostaną spełnione warunki:

a) istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego;

b) znany jest rodzaj i zakres robót, o których mowa w ust. 1;

c) w przyjętych do tej metody elementach odpowiednich podejść uwzględnia się dane odwzorowujące stan rynku.

 

4. Zastosowanie metody pozostałościowej do określenia wartości rynkowej wymaga szczegółowego uzasadnienia w operacie szacunkowym.

 

Obliczeń dokonuje się według wzoru:

 

WN – wartość rynkowa nieruchomości na dzień wyceny;

WNU – wartość rynkowa nieruchomości po „ulepszeniu” (po wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie obiektu budowlanego);

KU – wartość kosztów „ulepszenia” nieruchomości;

Z – zysk inwestora;

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa Może być pojmowana w dwojaki sposób, ponieważ może być liczona na podstawie 2 norm: * PN – 70/B-02365, Więcej

Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis do hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – czyli jak bezboleśnie przejść przez tą operację. Na początek należy wypełnić wniosek, w którym zwracasz Więcej

Definicja wartości rynkowej nieruchomości

Definicja wartości rynkowej nieruchomości Wartość tę stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen Więcej