+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wartość rynkowa

Wartością rynkową określana jest na podstawie wiedzy sprzedającego i kupującego w odniesieniu do konkretnej transakcji. Dla nabywcy to cena najwyższa, jaką świadomie jest gotów zapłacić za przedmiot transakcji, a dla sprzedającego, najniższa jaką może zaakceptować.

Często stosowanym sposobem na określenie wartości rynkowej jest zbadanie rynku w oparciu o przeciętne ceny uzyskiwane na rynku w obrocie rzeczami takiego samego rodzaju i gatunku,  z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

 

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo?

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego? Jest określane jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest Więcej

Co to jest Prawo Własności?

PRAWO WŁASNOŚCI (zwane również własnością) Własność jest najdoskonalszą formą władania, gdy właściciel w granicach prawa może dowolnie rozporządzać nieruchomością. Właścicielowi Więcej

Co to jest Prawo Podmiotowe

Prawo podmiotowe Jest to prawo przyznane i gwarantowane zarówno osobie fizycznej jak i podmiotowi prawnemu przez normy prawne. Zakreśla ono Więcej