+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Zgoda właściwego urzędu na przeprowadzenie remontu

Ma postać decyzji administracyjnej i zależy od zakresu planowanego przez inwestora remontu. Należy przedstawić doradcy oryginały pism do wglądu. Mogą to być np.:

– pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej

– pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

– potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej