+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach

Mogą je otrzymać osoby, które posiadają wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy lub renty czy emerytury. Jeżeli jesteś pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, przedstawiasz ważne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości Twoich zarobków i okresie, na jaki została zawarta z Tobą umowa. Renciści składają ostatni odcinek renty wraz z decyzją o przyznaniu renty określającej termin wygaśnięcia (do wglądu + kserokopia) Emeryci składają ostatni odcinek emerytury wraz z decyzją o przyznaniu emerytury lub informacją o ostatniej waloryzacji (do wglądu + kserokopia) lub trzy ostatnie odcinki emerytury (do wglądu + kserokopia).

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej