+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Zadatek

Zadatek – zwykle zawarty w umowie przedwstępnej punkt który zabezpiecza interesy obu stron – kupującej i sprzedającej na poczet niedotrzymania umowy. Kupujący wręczający zadatek w momencie odstąpienia od umowy traci zadatek a sprzedający odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić zadatek w podwójnej wysokości jeśli strony umowy nie postanowią inaczej. Zadatek stanowi część zapłaty za nieruchomość w umowie notarialnej sprzedaży. Pojęcie zadatku zdefiniowane jest w kodeksie cywilnym.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej