+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Wypis z Rejestru Gruntów i Budynków

Wypis z Rejestru Gruntów i Budynków

Rejestr ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie danej gminy prowadzi Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przy danym Urzędzie Gminy. Znajdują się w nim: opis nieruchomości oraz nazwiska właścicieli i użytkowników. Właściciel nieruchomości (w przypadku zakupu – zbywca) występuje o wydanie wypisu. Wniosek, po uiszczeniu opłaty, składa w Wydziale Geodezji. Wypisy wydawane są w ciągu 14-21 dni. (do wglądu + kserokopia)

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej