+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Umowa z inwestorem zastępczym

Umowa z inwestorem zastępczym

Z inwestorem zastępczym mamy do czynienia wówczas, gdy nie jesteśmy właścicielem gruntu, na którym budowana jest nieruchomość, a więc nie pełni się roli inwestora. Może nim być: spółdzielnia mieszkaniowa budująca lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne w celu przydzielenia ich swoim członkom, bądź w celu ostatecznego przeniesienia własności na członków, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, budująca lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne w celu ich sprzedaży. Doradcy Banku należy przedstawić umowę zawartą z inwestorem zastępczym obejmującą jego zobowiązanie do wybudowania domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego i sprzedaż nieruchomości.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej