+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna – umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy; powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego (może to być zwykła umowa na piśmie), ale akt notarialny daje prawo domagania się przed sądem zawarcia właściwej umowy sprzedaży (w tym wypadku wyrok sądu zastępuje umowę). W przypadku umowy przedwstępnej zawartej w formie zwykłej pisemnej, gdy druga strona nie chce podpisać umowy przyrzeczonej, można domagać się tylko zapłaty kary umownej i odszkodowania.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej