+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Stopa bazowa

Stopa bazowa – stopa procentowa w oparciu, o którą banki określają własne stawki procentowe. Za stawkę bazową często przyjmuje się: stopy procentowe obowiązujące na międzybankowym rynku pieniężnym (np. stawka LIBOR), stopy procentowe banku centralnego (np. stopa kredytu redyskontowego lub lombardowego).

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej