+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Spadek

Spadek

Określony jest jako całość praw i obowiązków oraz uzasadnionych prawnie oczekiwań co do nabycie prawa, należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następcę lub następców prawnych. Spadkobierca (spadkobiercy) co do zasady wchodzi w identyczną sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. W sytuacji, jeśli spadkodawca za życia nie ustanowi spadku w oparciu o zapisy testamentu, następuje dziedziczenie ustawowe.
Prawo spadkowe reguluje: kto staje się osobą dziedziczącą, stanowisko prawne spadkobiercy, instytucje pozostające w związku z dziedziczeniem.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej