+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Służebność

Służebność określa się jako ograniczone prawo rzeczowe do dysponowania nieruchomością. Służebność występuje w trzecim dziale księgi wieczystej i najczęściej obejmuje służebność osobistą lub służebność gruntową. Służebność osobista ustanawiana jest najczęściej w celu zachowania prawa zamieszkiwania danej osoby do końca swojego życia w nieruchomości tzw. dożywotnia służebność osobista i zapisywana jest przez rodziców lub dziadków darujących nieruchomość członkom rodziny. Służebność osobista może zostać usunięta poprzez notarialne zrzeczenie się jej lub poprzez wniosek właściciela nieruchomości na podstawie aktu zgonu osoby objętej służebnością. W zdecydowanej większości banków służebność osobista uniemożliwia zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej na nieruchomości posiadającej taki wpis w księdze wieczystej.
Służebność gruntowa ogranicza prawo do korzystania z danej nieruchomości w wąskim zakresie w celu umożliwienia korzystania z innej nieruchomości czyli np. służebność przejazdu, służebność przechodu. Tego typu służebność w księdze wieczystej nie rodzi przeszkód w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej