+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Sieć uzbrojenia terenu

Sieć uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, takie jak przykładowo tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki. Jest to usystematyzowany zbiór informacji o sieciach uzbrojenia terenu: istniejących, realizowanych oraz projektowanych, określających umiejscowienie tych sieci, ich przeznaczenie i podstawowe parametry techniczne, oraz o podmiotach, które te sieci posiadają we władaniu. Sieci uzbrojenia terenu obłożone są przepisami, które mówią o obowiązkach nakładanych na inwestorów i projektantów. Obowiązkiem inwestora jest między innymi zapewnienie przed rozpoczęciem prac budowlanych wszelkiego rodzaju prac geodezyjno-kartograficznych sytuujących w terenie sieć zbrojenia zgodnie z projektem budowlanym. Natomiast wśród wielu obowiązków projektanta znajduje się: przekazywanie informacji właściwemu organowi odpowiedzialnemu za ewidencję geodezyjną informacji na temat zakresu prac projektowych.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej