+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Ruchomości

Ruchomości nie zostały jednoznacznie sprecyzowane przez kodeks cywilny. Wskutek czego wszystkie rzeczy nie będące nieruchomościami, czyli rzeczy dające się przenieść są ruchomościami. I tak do ruchomości zalicza się: meble, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, dywany, odzież inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt audiowizualny, fotograficzny i komputerowy oraz instrumenty muzyczne, przedmioty ze srebra, złota i platyny, biżuteria, dzieła sztuki, sprzęt turystyczny i sportowy, samochody i motocykle oraz ich części oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i maszyny.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej