+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

projekt techniczny

Projekt techniczny powinien być podpisany oraz opatrzony pieczęciami wszystkich projektantów niezbędnych w danej sytuacji branż (architektonicznej, elektrycznej, wod-kan, itd.). Dodatkowo musi być zatwierdzony przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego przy Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca położenia nieruchomości (oryginał do wglądu).

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej