+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Potrzeby klientów w obrocie nieruchomościami

ANALIZA POTRZEB  KLIENTÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Rynek nieruchomości jak każdy rynek podlega wahaniom dotyczącym podaży i popytu. Wynika to z ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i wielu elementów składowych. Ważna jest siła nabywcza społeczności, w której działamy i perspektywy bliższe i dalsze. Każde miasto czy dzielnica mają swoją specyfikę. Są dzielnice preferowane przez młodą, prężną inteligencję, co stymuluje popyt i nowe inwestycje oraz wyższe ceny, są również takie miejsca, gdzie jest olbrzymia skala bezrobocia, wynikające z tego patologie, a co za tym idzie niższe ceny. Dzielnice takie mimo ujemnych stron przyciągają pewne grupy klientów –głównie z powodu ograniczonych środków finansowych. Są dzielnice, które zamieszkują głownie emeryci – jest to także rynek – ponieważ stamtąd pochodzą mieszkania spadkowe. Duże znaczenie ma uruchomienie dużych zakładów pracy w związku z prywatyzacją lub nabyciem przez inwestora zagranicznego. Dzięki nowym miejscom pracy następuje poprawa sytuacji materialnej społeczności, a także napływ do danej miejscowości lub dzielnicy nowych mieszkańców, potencjalnych klientów biur obrotu nieruchomościami, poszukujących mieszkań do wynajęcia lub zakupu.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej