+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Nieruchomość rolna

zgodnie z definicją art.46 k.c. jest : „ nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji rolniczej i rybnej”.

Nieruchomością rolną będzie grunt wykorzystywany do uprawy, hodowli zwierząt, produkcji ogrodniczej i sadowniczej a także grunt , na którym jest możliwe prowadzenie działalności w tym zakresie.

Częściami składowymi nieruchomości rolnej w rozumieniu art.48 k.c. są budynki, inne urządzenia trwale z gruntem związane , drzewa, rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej