+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Mienie zabużańskie

Mienie zabużańskie

Nazwa określająca mienie pozostawione przez osoby wysiedlone w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski – tzw. Kresów wschodnich bądź ziem zabużańskich. Repatriacja dokonana została na mocy układów republikańskich z 1944 r., które równocześnie przewidywały zwrot wartości mienia pozostawionego za rzeką Bug przez rząd polski.

Większość odszkodowań zostało zrealizowane w pierwszych latach powojennych na koniec lat 40-tych oraz 50-tych. Rekompensaty za stracone mienie były zaliczane na poczet nabycia nowej nieruchomości od Skarbu Państwa lub regulowały opłaty za tzw. użytkowanie wieczyste. Z czasem jednak zaczęło brakować nieruchomości jakie państwo polskie mogło przeznaczyć na ten cel. Próbując  rozwiązać problem odszkodowań za mienie zabużańskie, 8 lipca 2005 roku uchwalono ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.05.169.1418), na mocy której odszkodowania ograniczono do 20% ich pierwotnej wartości, natomiast nie ustalono ich górnego kwotowego limitu (poprzednia ustawa z 2003 r. przewidywała zwrot do 15% wartości i nie więcej niż 50 tys. złotych  – ten zapis został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczny z Konstytucją RP).

Jednocześnie uznano datę 31 grudnia 2008 r. jako ostateczny termin zgłaszania roszczeń o odszkodowanie.”

Źródło: Wikipedia

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej