+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Kosztorys budowy/remontu

To dokument sporządzany wg wzoru banku i wypełniony przez inwestora, w którym deklaruje charakter i wysokość nakładów związanych z planowaną przez niego budową lub remontem a także określa przybliżony terminarz realizacji. Niezbędnym elementem jest własnoręczny, pełny podpis składający się z imienia, nazwiska i podpisu skróconego. Kosztorys powinien zawierać podpis i pieczęć kierownika budowy. W przypadku inwestycji realizowanej przez generalnego lub częściowego wykonawcę kosztorys sporządza wykonawca.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej