+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Ekspektatywa

Co to jest ekspektatywa?

Ekspektatywa – tak zwane „oczekiwanie prawne”; w ujęciu kredytu hipotecznego to najczęściej umowa o budowę lokalu mieszkalnego zawarta pomiędzy kupującym a developerem lub spółdzielnią mieszkaniową. Kupujący oczekuje, iż po spełnieniu przez niego warunków zapłaty za lokal, budujący przeniesie na niego prawo własności (odrębną własność lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Ekspektatywa może być przedmiotem zbycia, czyli kupujący może sprzedać swoje prawo wynikające z umowy o budowę nieruchomości osobie trzeciej.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej