+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa – to zgoda na realizację danego przedsięwzięcia z punktu widzenia spełnienia wymagań ochrony środowiska. W szczególności ta zgoda dotyczyć będzie: miejsca realizacji danego przedsięwzięcia, warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym, a także – w miarę potrzeby- wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych oraz ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Dodatkowo do decyzji dołącza się charakterystykę całego przedsięwzięcia. Oczywiście decyzja taka w każdym przypadku wymaga uzasadnienia, a dane w niej umieszczane będą w publicznie dostępnym wykazie. Organem właściwym do wydania  decyzji środowiskowej jest wójt, burmistrz, lub prezydent miasta.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej