+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo?

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego?

Jest określane jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest to prawo zbywalne, podlegające dziedziczeniu i egzekucji komorniczej. Na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu można urządzić księgę wieczystą. Obecnie prawo nie jest uzależnione od członkostwa w spółdzielni (członkiem jest się dobrowolnie), a co za tym idzie nie ma obowiązku wnoszenia udziałów, a właściciel prawa nie będący członkiem nie może korzystać ze świadczeń statutowych. Natomiast członek spółdzielni ma prawo do korzystania ze świadczeń spółdzielni w ramach określonych statutem. Ponadto członek może brać udział w walnym zgromadzeniu, które jest najwyższym organem spółdzielni, mając jeden głos może mieć wpływ na działalność spółdzielni. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nowo wybudowanego spółdzielnia przekazuje po wniesieniu pełnej ceny aktem notarialnym (przedtem przydziałem).
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie stanowi własności w żadnej formie. Nie podlega dziedziczeniu ani egzekucji komorniczej, nie może być urządzona księga wieczysta dla tego prawa.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej