+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Co to jest rzecz?

Rzecz

Zgodnie z kodeksem cywilnym rzecz stanowi przedmiot prawa. Znaczy to nie mniej nie więcej, że cechą przedmiotu materialnego w rozumieniu art. 45 kodeksu cywilnego jest jego samoistność. Znaczy to takie zindywidualizowanie i wyodrębnienie go spośród innych przedmiotów, by mógł zostać potraktowany w obrocie jako przedmiot samodzielny. O przedmiocie materialnym mówi się dopiero kiedy zostanie poddany fizycznemu działaniu człowieka. Rzeczą, więc w rozumieniu kodeksu cywilnego są tylko te przedmioty materialne, które stanowią przedmiot praw cywilnych. Dlatego przedmioty już istniejące, a nie mające dopiero powstać w przyszłości są rozumiane jako rzeczy i stanowią przedmiot zainteresowania prawa rzeczowego. Ponadto zindywidualizowane rzeczy, to znaczy wyodrębnione ilościowe lub jakościowe spośród innych podobnych rzeczy także stanowią przedmiot zainteresowania prawa rzeczowego. Przedmioty materialne połączone z innymi jako jego części składowe nie przestają jednak być rzeczami przez to, że stał się częścią składową innych rzeczy. W skutek tego nie może być do chwili odłączenia go przedmiotem własności i stanowić przedmiot innych praw rzeczowych.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej