+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Co to jest Prawo Własności?

PRAWO WŁASNOŚCI

(zwane również własnością)

Własność jest najdoskonalszą formą władania, gdy właściciel w granicach prawa może dowolnie rozporządzać nieruchomością. Właścicielowi wolno czynić ze swoją rzeczą wszystko co nie jest zabronione przez ustawy i nie pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. W tych granicach właściciel może rozporządzać nieruchomością przez co należy rozumieć zbywanie czyli sprzedaż, obciążanie nieruchomości, zrzeczenie się własności, ustanowienie odrębnej własności lokalu. Właściciel nieruchomości może korzystać z niej, pobierać pożytki, wynajmować, dzierżawić, oddawać w użyczenie, darować, przekazać w formie spadku .Własność nie podlega podziałowi na kategorie o różnym stopniu ochrony prawnej co potwierdziły zmiany KC z 1990 roku. Własność jako przedmiot podlega ochronie prawnej przypieczętowaną konstytucją RP z 1997 roku. Nabycie i utrata własności następuje równocześnie. Nabycie prawa własności przez jedną osobę połączone jest z utratą własności przez dotychczasowego właściciela bowiem prawo własności jest prawem wyłącznym. Oznacza to ,że określona rzecz może stanowić przedmiot tylko jednego prawa własności. Prawo własności można nabyć drogą kupna, spadkobrania, zasiedzenia, przyjęcia darowizny. Różne są sposoby utraty własności – w oparciu o umowę sprzedaży, darowizny wskutek zasiedzenia tego prawa przez inną osobę.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej