+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Co to jest grunt budowlany?

GRUNT BUDOWLANY

Zwany również działką budowlaną jest to warstwa skorupy ziemskiej spełniająca warunki do wzniesienia obiektu budowlanego lub służąca jako tworzywo do wykonywania budowli. Grunt budowlany, z uwagi na trudność odspajania w trakcie robót ziemnych, dzieli się na 10 kategorii (obecnie kategorie od 1 do 10, dawniej podział ten obejmował 16 kategorii: I – XVI). Podział ten wykorzystywany jest głównie w trakcie kosztorysowania robót ziemnych. Najniższe kategorie obejmują grunty mało spoiste, natomiast najwyższe kategorie to skały.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej