+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Cesja

Cesja

Przelew praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią, co w ubezpieczeniach oznacza, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie bądź instytucji, na której rzecz dokonano cesji, np. bank. Cesji można użyć w przypadku każdej umowy zarówno telefonicznych jak i leasingowych.

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, Więcej

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej