+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, treść oświadczenia strony (stron), podpisy osób biorących udział w jego sporządzaniu (w tym notariusza). W formie aktu notarialnego mogą być dokonywane właściwie wszystkie czynności prawne (np. umowy, pełnomocnictwa, testamenty). W wielu przypadkach przepisy prawa cywilnego zastrzegają, że od formy aktu notarialnego zależy ważność danej czynności. Tak jest na przykład przy umowach sprzedaży nieruchomości. Umowy sprzedaży domu, gruntu czy mieszkania zawarte w formie zwykłej pisemnej lub też np. ustnie będą zawsze nieważne

Antresola

Antresolą określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni Więcej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności Więcej

Balkon

Element architektoniczny budynku, składający się zwykle z niezbyt szerokiej płyty (szerokość od ok. 90 do 150cm), wspartej na wspornikach (belkach Więcej