+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

LIBOR

LIBOR ( z ang. London Interbank Offered Rate)

Ogólnie określany jako referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. LIBOR określa się dla pięciu podstawowych walut: dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR), franka szwajcarskiego (CHF), funta brytyjskiego (GBP) i jena japońskiego (JPY) dla pożyczek trwających odpowiednio:

  • 1 dzień,
  • 1 tydzień,
  • 1 miesiąc,
  • 2 miesiące,
  • 3 miesiące,
  • 6 miesięcy
  • 1 rok.

LIBOR obliczane jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki będące uczestnikami panelu LIBOR, po odrzuceniu odpowiedniej liczby najwyższych i najniższych z nich.

Najczęstszym wskaźnikiem jest LIBOR dla dolara amerykańskiego kredytów i depozytów 3 miesięcznych.

LIBOR nie jest stawką transakcyjną. Uczestnicy panelu nie podają oprocentowania faktycznie zawieranych transakcji, lecz odpowiedź na pytanie, po jakiej stopie mogliby pożyczyć na londyńskim rynku międzybankowym kwotę typową dla danej waluty i okresu pożyczki tuż przed godziną 11.00.

Uczestnikami panelu LIBOR są wybrane banki prowadzące aktywną działalności na rynku międzybankowym w Londynie. Wyznaczaniem wartości LIBOR zajmuje się od lutego 2014 r. ICE Benchmark Administration (IBA), która jest częścią Intercontinental Exchange z siedzibą w Nowym Jorku.

Stawki LIBOR są istotnymi parametrami transakcji finansowych na całym świecie. W wielu krajach oprocentowanie kredytów i depozytów opiera się o LIBOR. Są one również stawkami bazowymi dla wielu transakcji pochodnych zawieranych w Londynie oraz innych rynkach finansowych na świecie.

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo?

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego? Jest określane jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest Więcej

Co to jest Prawo Własności?

PRAWO WŁASNOŚCI (zwane również własnością) Własność jest najdoskonalszą formą władania, gdy właściciel w granicach prawa może dowolnie rozporządzać nieruchomością. Właścicielowi Więcej

Co to jest Prawo Podmiotowe

Prawo podmiotowe Jest to prawo przyznane i gwarantowane zarówno osobie fizycznej jak i podmiotowi prawnemu przez normy prawne. Zakreśla ono Więcej