+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Gospodarswo rolne

Pojęcie to w zależności dla jakiego celu jest stosowane ma zupełnie inne definicje , oznacza to ze inaczej będzie rozumiane w obrocie , inaczej dla celów podatkowych .

Najlepszą definicją jest pojęcie ujęte w art.55 k.c. gdzie za gospodarstwo rolne uważa się: „…grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego..”.

Oznacza to , że jest to zbiór składników majątkowych, który jest wykorzystywany do produkcji rolnej, gdzie najważniejszym i najistotniejszym składnikiem jest grunt rolny, ponieważ wszystkie pozostałe składniki są z nim związane i stanowią jego części składowe, które nie są konieczne do istnienia gospodarstwa.

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo?

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego? Jest określane jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest Więcej

Co to jest Prawo Własności?

PRAWO WŁASNOŚCI (zwane również własnością) Własność jest najdoskonalszą formą władania, gdy właściciel w granicach prawa może dowolnie rozporządzać nieruchomością. Właścicielowi Więcej

Co to jest Prawo Podmiotowe

Prawo podmiotowe Jest to prawo przyznane i gwarantowane zarówno osobie fizycznej jak i podmiotowi prawnemu przez normy prawne. Zakreśla ono Więcej