+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki

To potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Wysokość tego podatku jest uzależniona od wysokości kwoty zabezpieczonej wierzytelności. Może być opłacony na dwa sposoby w zależności od rodzaju składania wniosku o wpis hipoteki:

  • jeżeli składamy osobiście wniosek w Sądzie Rejonowym na podstawie oświadczenia wierzyciela, należy opłacić podatek w Urzędzie Skarbowym odpowiednim względem miejsca zamieszkania i przedstawić agentowi potwierdzenie wpłaty wraz z deklaracją podatkową PCC1.
  • jeżeli składamy wniosek u notariusza, pobiera on odpowiednią kwotę i opłaca podatek. Informację o tym fakcie umieszcza w akcie notarialnym przyjęcia wniosku o wpis hipoteki.

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo?

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego? Jest określane jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest Więcej

Co to jest Prawo Własności?

PRAWO WŁASNOŚCI (zwane również własnością) Własność jest najdoskonalszą formą władania, gdy właściciel w granicach prawa może dowolnie rozporządzać nieruchomością. Właścicielowi Więcej

Co to jest Prawo Podmiotowe

Prawo podmiotowe Jest to prawo przyznane i gwarantowane zarówno osobie fizycznej jak i podmiotowi prawnemu przez normy prawne. Zakreśla ono Więcej