+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Nowelizacja Prawa Budowlanego 2017

Nowelizacja Prawa Budowlanego

Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego na 2017 rok wprowadzono kolejne obiekty na które nie będzie wymagane pozwolenie na budowę.

Nowa ustawa umożliwia budowę budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 35 m2, o rozpiętości konstrukcji nie przekraczającej 4,8 m oraz suszarni kontenerowej o powierzchni do 21 m2 bez zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. W przypadku budowy wiat o powierzchni do 35 m2 przy łącznej liczbie obiektów nie przekraczających dwóch na każde 500 m2 aktualnie będzie wymagane jedynie zgłoszenie a nie jak wcześniej pozwolenie na budowę.

Wiele osób posiadających np. działki rekreacyjne ucieszy informacja że zgodnie z nową ustawą nie będzie wymagane pozwolenie ani nawet zgłoszenie budowy basenu o powierzchni nie przekraczającej 50 m2. Także opaski brzegowe lub inne sztuczne powierzchniowe czy liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich, brzegów morskich, nie stanowiących konstrukcji oporowych również nie będzie wymagała pozwolenia ani zgłoszenia.

Jeśli zastanawialiście się kiedyś nad wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i przerażała was świadomość chodzenia po urzędach i zgłaszania tego już nie musicie się martwić, gdyż w nowej ustawie z 2017 roku nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłaszania realizacji takiej inwestycji.

Poniżej kilka dodatkowych udogodnień dla inwestorów które wprowadza nowa ustawa:

Wymaga zgłoszenia:

  • zjazdy z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
  • przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z przegrodami zewnętrznymi oraz elementami konstrukcyjnymi budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków,
  • remont obiektów budowlanych obiektów budowlanych innych niż budynki z pozwoleniem na budowę,

Brak obowiązku zgłaszania czy pozwiewania na budowę

  • zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
  • przepusty o średnicy do 100 cm,
  • przebudowa budynków pod warunkiem, że nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
  • przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku.

Więcej informacji o zmianach w ustawie znajdziecie w tekście jednolitym do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 oraz Dz. U. 2016.2255 z późniejszymi zmianami)

Skrócony został również termin sprzeciwu do zgłoszeń budowy – z 30 do 21 dni, co zapewni przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia.

 

Co to jest darowizna?

DAROWIZNA Jest to umowa zobowiązująca jednostronnie – darczyńca wykonuje zobowiązanie kosztem własnego majątku. Obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny, Więcej

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki To potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Wysokość tego podatku jest Więcej

Poręczenie

Czym jest poręczenie? Według prawa cywilnego jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty Więcej