+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

Co to jest darowizna?

DAROWIZNA

Jest to umowa zobowiązująca jednostronnie – darczyńca wykonuje zobowiązanie kosztem własnego majątku. Obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny, ponieważ przyjęcie świadczenia powoduje skutki prawne takie jak przeniesienie własności poprzez sporządzenie umowy pisemnej lub notarialnej. Inne skutki prawne wykraczające poza prawny stosunek między darczyńcą a obdarowanym, to obowiązek obdarowanego np. opłacenie podatku czy wykonywanie praw rzeczowych. Darowizna może być odwołana, nawet po jej wykonaniu z przyczyn, które zawiera Kodeks Cywilny (art. 888-902) (z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego). Przedmiotem darowizny na cele publiczne z ich określeniem, a także dokonywanej między Skarbem Państwa i gminą, może być nieruchomość (z zastrzeżeniem art.59 ust.1). Darowizny nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa może dokonać kierownik Urzędu Rejonowego za zgodą wojewody, natomiast darowiznę nieruchomości stanowiącej własność gminy dokonuje zarząd gminy za zgodą rady gminy.

Nowelizacja Prawa Budowlanego 2017

Nowelizacja Prawa Budowlanego Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego na 2017 rok wprowadzono kolejne obiekty na które nie będzie wymagane pozwolenie Więcej

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki To potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Wysokość tego podatku jest Więcej

Poręczenie

Czym jest poręczenie? Według prawa cywilnego jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty Więcej