+48 601 426 768

tel.12 633 40 94

marek@rzeczoznawca.krakow.pl

rzeczoznawca1@gmail.com

BUDYNEK MIESZKALNY

Budynek mieszkalny

Budynek przeznaczony do celów mieszkalnych. Pomieszczenia mieszkalne wraz z pomocniczymi stanowią mieszkanie. W budynku mogą znajdować się również pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Budynki mieszkalne to zarówno wielorodzinne jak i jednorodzinne. Budynek w zabudowie wielorodzinnej to budynek, który zawiera więcej niż 4 mieszkania. Budynek w zabudowie jednorodzinnej to budynek jednorodzinny lub zespół budynków wolnostojących w układzie szeregowym lub bliźniaczym. Zabudową jednorodzinną określa się także budynki mieszkalne, w których mieszczą się maksymalnie 4 mieszkania.

Co to jest darowizna?

DAROWIZNA Jest to umowa zobowiązująca jednostronnie – darczyńca wykonuje zobowiązanie kosztem własnego majątku. Obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny, Więcej

Nowelizacja Prawa Budowlanego 2017

Nowelizacja Prawa Budowlanego Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego na 2017 rok wprowadzono kolejne obiekty na które nie będzie wymagane pozwolenie Więcej

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki To potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Wysokość tego podatku jest Więcej